Laivanrakennusprosessi sisältää useita vaiheita, jotka alkavat suunnittelusta. Jo suunnitteluvaihe sisältää useita erillisiä vaiheita, esimerkiksi perussuunniteluvaiheen sekä valmistussuunnitteluvaiheen. Kerromme seuraavaksi hieman tarkemmin laivanrakennusprosessimme eri vaiheista.

Suunnittelu

Laivanrakennusprosessi alkaa suunnittelusta ja itseasiassa prosessi sisältää monia erilaisia suunnitteluvaiheita. Jokainen suunnitteluvaihe pitää sisällään päämäärien ja tavoitteiden asettamisen, keinojen, joilla asetetut päämäärät ja tavoitteet pyritään saavuttamaan, selvittämisen sekä aineellisten ja henkisten resurssien, joilla määritellyt keinot pyritään toteuttamaan, hankkimisen. Lisäksi jokaisessa suunnitteluvaiheessa huolehditaan siitä, että resurssit ovat tosiasiallisesti käytettävissä ja että valitut toimeenpanomenetelmät toteutetaan sovitulla tavalla.

Ensimmäinen suunnitteluvaihe laivanrakennusprosessissa on konseptisuunnittelu. Tässä vaiheessa teemme esisopimuksen aluksen tai alusten tilaajan kanssa. Ennen varsinaisen esisopimuksen tekoa on jo tehty markkinointi- ja myyntityötä. Kun sopimus on syntynyt, luomme kullekin projektille oman juoksevan numeron. Tämän jälkeen alkaa perussuunnitteluvaihe, joka kestää noin 3-8 kuukautta riippuen laivatyypistä. Tässä vaiheessa teemme suurimman osan hankinnoista ja hyväksytämme perussuunnitteluaineiston sekä laivan tilanneella yrityksellä, viranomaisilla että luokituslaitoksella. Perussuunnitteluvaiheen kanssa lomittain alkaa valmistussuunnittelu, joka kestää noin 6-14 kuukautta laivatyypistä riippuen.

Runkotuotanto

Käynnistämme runkotuotannon lohkotehtaalla aloittaen osien valmistuksella siinä vaiheessa kun ensimmäiset lohkopiirustukset ovat valmistuneet. Osat liitetään lohkoiksi, jotka voivat olla pituudeltaan jopa 23 metriä ja leveydeltään jopa 31 metriä. Lohkot varustetaan sellaisilla laitteilla, putkilla ja varusteilla, jotka voidaan hiekkapuhaltaa ja maalata joko suojattuina tai ilman suojausta. Tässä vaiheessa rakennamme lohkot ylösalaisin kattoon tulevien laitteiden ja putkien asentamisen helpottamiseksi.

Tämän jälkeen työ jatkuu suurlohkotyönä. Tässä vaiheessa kokoamme useista lohkoista suurlohkoja, jotka maalataan ja kuljetetaan tämän jälkeen rakennusaltaalle. Rakennusaltaalla suurlohkoista rakennetaan laivan runko. Tämän jälkeen on vuorossa hyttien asentaminen. Hytit saamme hyttimoduuleina yrityksiltä, joiden päätoimiala on sisustusvarustelu. Me hankimme hyttimoduulimme yleensä ranskalaiselta Lille Yards Cabiniltä. Kun kaikki lohkot on nostettu ja liitetty paikoilleen, on laivan runko valmis, minkä jälkeen alus lasketaan vesille, jotta se voidaan siirtää varustelulaituriin.

Loppuvarusteluvaihe

Loppuvarusteluvaiheessa erilaiset varusteluosastot, kuten sisustus-, putki-, sähkö- ja kansivarusteluosastot, jatkavat työtään, joka alkoi jo runkovaiheessa. Loppuvarustelu kestää noin 4-12 kuukautta. Loppuvarusteluvaiheen kesto riippuu laivatyypistä ja tätä loppuvarustelua jatketaan siihen asti, kun laiva luovutetaan tilaajalle. Ennen kuin laiva luovutetaan virallisesti tilaajalleen sen kaikki rakenteet hyväksytetään tilaajalla ja myös viranomaisilla viranomaistarkastuksia vaativien osien osalta. Hyväksymistoimista laaditaan erilliset pöytäkirjat. Testaamme luonnollisesti myös kaikki aluksen laitteet sekä koneet ennen kuin luovutamme aluksen. Toteutamme koekäytöt sekä testaukset eri vaiheissa tuotantoa telakan laiturissa sekä valmistustehtailla. Suoritamme myös merikoeajon ennen kuin luovutamme aluksen. Merikoeajon suoritamme noin 2 kuukautta ennen aluksen luovutusta ja se on kestoltaan noin neljä päivää. Jos aluksen tilaaja haluaa, että järjestämme useampia merikoeajoja, voidaan näistä sopia tapauskohtaisesti erikseen. Tilaajan on mahdollista suorittaa myös oma koeajo sovittaessa ennen aluksen virallista luovuttamista. Tarkistamme kaikki viralliset luovutuspaperit ennen kuin luovutamme laivan sen tilaajalle. Luovutamme kaikki laivamme valmiina ja myönnämme niille 12 kuukauden takuun. Tarjoamme takuun jälkeenkin laivojen elinkaareen kuuluvia palveluja, kuten laivan modernisointiin liittyviä sisustuksellisia muutostöitä.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja rakentamiemme alusten rakennusprosessista, voit soittaa puhelinpalveluumme numeroon +358 1234565432 tai numeroon +358 12345678675 arkisin kello 8-17 tai viikonloppuisin kello 9-16. Jos puhelinpalvelussamme on ruuhkaa, jätä viesti äänimerkin kuultuasi. Kerrothan viestissäsi nimesi, edustamasi yrityksen nimen, yhteystietosi, joista tavoitamme sinut puhelinpalvelumme aukioloaikoina sekä lyhyesti mitä asiasi koskee. Pyrimme palaamaan asiaan mahdollisimman pian – yleensä otamme yhteyttä viestin jättäneisiin asiakkaisiin vielä saman arkipäivän aikana, mutta kiireisimpinä aikoina vastaaminen saattaa kestää tätä kauemmin. Emme valitettavasti voi vastata sähköpostikyselyihin. Haminan telakkamme sijaitsee osoitteessa Telakkakatu 45 A.